WARSZTATY WIELKANOCNE

Wielkanoc-warsztaty

“WIELKANOC NA WSI”
(program dla dzieci w wieku 5-13 lat)

  • Opowieści o tradycjach i zwyczajach świątecznych na wsi
  • Własnoręczne wykonanie pisanek lub palemek wielkanocnych.
  • Warsztaty kulinarne – nauka lepienia pierogów.
  • Poszukiwanie oznak wiosny w przyrodzie
  • Obiad– zupa i własnoręcznie wykonane przez uczestników świąteczne pierogi

Dzięki naszym zajęciom uczeń: poznaje historię, tradycje i zwyczaje wielkanocne na wsi, wykonuje pisankę lub palemkę, uczestniczy w lepieniu pierogów,  rozwija spostrzegawczość, integruje się z grupą

Ceny:
40-49 os. – 40,00; 30-39 os. – 45,00; 20-29 os. – 50,00